shoppa
Text on hover

VORTEX

MATTI KALLIOINEN

700x500 MM

NUMRERAD UPPLAGA 500ex

250g GLÄTTAT PAPPER + UV LACK

400:-

Matti Kallioinen (f. 1974) är en konstnär främst inriktad på installations- och performancekonst. Hans verk kretsar ofta kring människans begränsade förmåga att förstå och kategorisera sin omgivning. Genom att förvirra, narra, eller helt slå ut betraktarens varseblivning utmanar han våra idéer om vad som är möjligt, verkligt, levande och genom att skapa direkta konflikter mellan vår magkänsla och vår 'huvudkänsla' utmanas även idén om huruvida vi ens är kapabla att förstå skillnaden. Är den här figuren ”möjlig” t.ex? Ja, uppenbarligen, eftersom du tittar på den just nu, fast ändå …

shoppa
Text on hover
shoppa
Text on hover
shoppa
Text on hover
shoppa
Text on hover
shoppa
Text on hover
shoppa
Text on hover
shoppa
Text on hover
shoppa
Text on hover
shoppa
Text on hover
shoppa
Text on hover
shoppa
Text on hover
shoppa
Text on hover
shoppa
Text on hover
shoppa
Text on hover
shoppa
Text on hover
shoppa
Text on hover
shoppa
Text on hover
shoppa
Text on hover
shoppa
Text on hover
shoppa
Text on hover
shoppa
Text on hover
shoppa
Text on hover
shoppa
Text on hover
shoppa
Text on hover
shoppa
Text on hover
shoppa
Text on hover
shoppa
Text on hover
shoppa
Text on hover
shoppa
Text on hover
shoppa
Text on hover