Carolina Falkholt har sedan slutet av 90-talet arbetat med att utveckla konstformen graffiti mot en musikalisk, performativ och social praktik och räknas idag till en av Sverige internationellt mest kända graffitimålare. Hon har främst gjort sig känd genom sina monumentala muralmålningar både nationellt och internationellt. Motiven har semiotiska inslag av kroppskaraktär som ögon, fittor eller handgester, och på senare år med inslag av handalfabet och teckenspråk.
500x700 MM
NUMRERAD UPPLAGA 500ex
250g GLÄTTAT PAPPER
FEMFÄRGSTRYCK 200:-
FF1503