Stina Löfgren arbetar flytande i fälten illustration och design. Hennes arbete behandlar och berör den kreativa processen och hur visuell kultur uppstår och påverkar. Hennes arbete utgår oftast från den tecknade linjen som metod för att utforska och ringa in det surrealistiska i vardagen. Slutresultatet kan dock lika ofta vara tredimensionell design som grafisk form.
TRYCK PÅ BÄGGE SIDOR
500x700 MM
NUMRERAD UPPLAGA 500ex
170g SIDENMATT PAPPER
200:-
FF1502