Christer Themptander har sedan slutet av 1960-talet med humor och skärpa i ord och bild, kommenterat sin tid. Han var med i kretsen kring tidningen PUSS. Förutom utställningar har han publicerat böcker, såväl konstböcker med politiska och poetiska bilder samt barnböcker. Christer Themptander är en konstnärerna bakom Nationalgalleriet. "Christer Themptander är en av de få konstnärer som överlevt tidens cykliska modeväxlingar sedan den politiska konstens storhetstid på sjuttiotalet. Med den äran får man tillägga. Hans bilder är ett slags konstnärligt hard core - rakt i solar plexus på allt inställsamt bildmakeri." / Leif Mattsson, omkonst.se

 

500x700 MM
NUMRERAD UPPLAGA 500ex
135g SIDENMATT PAPPER
200:-
FF1302